Rip projekty
Váš obsah zde
 • PŘÍPRAVA ZÁMĚRU

  Společně nadefinujeme záměr dle Vašich potřeb a případně ho upravíme dle různých limitů v území – ať už přírodních tak i daných nějakou regulací (územním plánem, ochrannými pásmy). Už při tomto návrhu dohromady s klientem řešíme ekonomičnost záměru. Prověříme záměr z hlediska infrastruktury a nadefinujeme potřebné související investice apod.

  Vše ve spolupráci s klientem a dle předběžných konzultací na příslušných úřadech.

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  Vypracujeme architektonickou studii ve 3D, která Vám umožní si udělat přesnou představu o Vašem záměru. Na závěr vytvoříme vizualizace pro představu klienta a případnou další prezentaci záměru.

  Naší prioritou je návrh objektu, ve kterém se lidé cítí dobře a který je funkční !

  Další stupně projektové dokumentace vycházejí ze studie a nadefinovaných standardů a splňují legislativní požadavky tak, aby bylo možné projít celým procesem povolování.

 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  Obstaráme souhlasy správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Ty nám potom poslouží pro podání konkrétních žádostí na příslušný úřad.

  Jediné, co Vám nezaručíme, je ochrana před nepřejícími sousedy….

 • REALIZACE STAVBY

  Při realizaci stavby Vás nenecháme na holičkách. Připravíme rozpočet s výkazem výměr, který slouží pro kontrolu a financování stavby. Rovněž Vám můžeme pomoci s dořešením některých detailů či změn vyvolaných průběhem výstavby. Je to přece jen složitý organismus s množstvím dodavatelů a vysokým podílem odborné manuální práce a navíc je každá stavba originál.

  Posléze Vám můžeme pomoci s přípravou podkladů pro kolaudaci, případně se samotným kolaudačním řízením.

 • S NÁMI BEZ STAROSTÍ

  Umíme projektovat všechny druhy pozemních staveb, ale i kompostárny, sběrné dvory atd. Vždy se snažíme o co nejlepší funkčnost námi navržených staveb, protože nikdo si nechce každý den říkat, že měl něco udělat jinak.

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Přihlášení