Rip projekty
Váš obsah zde
 • PŘÍPRAVA ZÁMĚRU

  Společně nadefinujeme záměr dle Vašich potřeb a případně ho upravíme dle různých limitů v území – ať už přírodních tak i daných nějakou regulací (územním plánem, ochrannými pásmy). Už při tomto návrhu dohromady s klientem řešíme ekonomičnost záměru. Prověříme záměr z hlediska infrastruktury a nadefinujeme potřebné související investice apod.

  Vše ve spolupráci s klientem a dle předběžných konzultací na příslušných úřadech.

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  Vypracujeme architektonickou studii ve 3D, která Vám umožní si udělat přesnou představu o Vašem záměru. Na závěr vytvoříme vizualizace pro představu klienta a případnou další prezentaci záměru.

  Naší prioritou je návrh objektu, ve kterém se lidé cítí dobře a který je funkční !

  Další stupně projektové dokumentace vycházejí ze studie a nadefinovaných standardů a splňují legislativní požadavky tak, aby bylo možné projít celým procesem povolování.

 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  Obstaráme souhlasy správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Ty nám potom poslouží pro podání konkrétních žádostí na příslušný úřad.

  Jediné, co Vám nezaručíme, je ochrana před nepřejícími sousedy….

 • REALIZACE STAVBY

  Při realizaci stavby Vás nenecháme na holičkách. Připravíme rozpočet s výkazem výměr, který slouží pro kontrolu a financování stavby. Rovněž Vám můžeme pomoci s dořešením některých detailů či změn vyvolaných průběhem výstavby. Je to přece jen složitý organismus s množstvím dodavatelů a vysokým podílem odborné manuální práce a navíc je každá stavba originál.

  Posléze Vám můžeme pomoci s přípravou podkladů pro kolaudaci, případně se samotným kolaudačním řízením.

 • S NÁMI BEZ STAROSTÍ

  Umíme projektovat všechny druhy pozemních staveb, ale i kompostárny, sběrné dvory atd. Vždy se snažíme o co nejlepší funkčnost námi navržených staveb, protože nikdo si nechce každý den říkat, že měl něco udělat jinak.

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení