Rip projekty
Váš obsah zde
 • PŘÍPRAVA ZÁMĚRU

  Společně nadefinujeme záměr dle Vašich potřeb a případně ho upravíme dle různých limitů v území – ať už přírodních tak i daných nějakou regulací (územním plánem, ochrannými pásmy). Už při tomto návrhu dohromady s klientem řešíme ekonomičnost záměru. Prověříme záměr z hlediska infrastruktury a nadefinujeme potřebné související investice apod.

  Vše ve spolupráci s klientem a dle předběžných konzultací na příslušných úřadech.

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  Vypracujeme architektonickou studii ve 3D, která Vám umožní si udělat přesnou představu o Vašem záměru. Na závěr vytvoříme vizualizace pro představu klienta a případnou další prezentaci záměru.

  Naší prioritou je návrh objektu, ve kterém se lidé cítí dobře a který je funkční !

  Další stupně projektové dokumentace vycházejí ze studie a nadefinovaných standardů a splňují legislativní požadavky tak, aby bylo možné projít celým procesem povolování.

 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  Obstaráme souhlasy správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Ty nám potom poslouží pro podání konkrétních žádostí na příslušný úřad.

  Jediné, co Vám nezaručíme, je ochrana před nepřejícími sousedy….

 • REALIZACE STAVBY

  Při realizaci stavby Vás nenecháme na holičkách. Připravíme rozpočet s výkazem výměr, který slouží pro kontrolu a financování stavby. Rovněž Vám můžeme pomoci s dořešením některých detailů či změn vyvolaných průběhem výstavby. Je to přece jen složitý organismus s množstvím dodavatelů a vysokým podílem odborné manuální práce a navíc je každá stavba originál.

  Posléze Vám můžeme pomoci s přípravou podkladů pro kolaudaci, případně se samotným kolaudačním řízením.

 • S NÁMI BEZ STAROSTÍ

  Umíme projektovat všechny druhy pozemních staveb, ale i kompostárny, sběrné dvory atd. Vždy se snažíme o co nejlepší funkčnost námi navržených staveb, protože nikdo si nechce každý den říkat, že měl něco udělat jinak.

Spektrum Služeb

Osobní přístup

Od roku 1999

Flexibilita

O NÁS

Jsme projektová kancelář s osobním přístupem, působíme od roku 1999 a zaměřujeme se na stavební projekty. Chceme být Vaším průvodcem v celém procesu od přípravy až po realizaci stavby.

Naše kancelář má certifikaci od německého Passivhaus institutu a poskytujeme úplné služby od návrhu po kontrolu realizace ale i zpracování dokumentace pro architektonické ateliéry.

RIP PROJEKTY

380x370

NAŠE SLUŽBY

PŘÍPRAVA
ZÁMĚRU

prověření lokality
obstarání podkladů
hmotový návrh
hrubá studie
předjednání s úřady

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

architektonická studie
vizualizace
DUR dokumentace pro územní řízení
DSP dokumentace pro stavební povolení
DPS dokumentace pro provedení stavby

INŽENÝRSKÁ
ČINNOST

souhlasy dotčených orgánů
územní řízení
vodoprávní řízení
stavební povolení

REALIZACE
STAVBY

odhad nákladů projektanta
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby
pomoc při kolaudaci

S NÁMI BEZ
STAROSTÍ

Umíme všechny druhy pozemních staveb – rodinné, bytové, průmyslové, občanské.
Od malých projektů po větší areály.
Od studie po realizaci postupnými kroky.

25 let

UKÁZKY PROJEKTŮ

NAŠI KLIENTI

NAŠI KLIENTI

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

RIP projekční společnost

PŘÍPRAVA ZÁMĚRU

Společně nadefinujeme záměr dle Vašich potřeb a případně ho upravíme dle různých limitů v území – ať už přírodních tak i daných nějakou regulací (územním plánem, ochrannými pásmy). Už při tomto návrhu dohromady s klientem řešíme ekonomičnost záměru. Prověříme záměr z hlediska infrastruktury a nadefinujeme potřebné související investice apod.

Vše ve spolupráci s klientem a dle předběžných konzultací na příslušných úřadech.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracujeme architektonickou studii ve 3D, která Vám umožní si udělat přesnou představu o Vašem záměru. Na závěr vytvoříme vizualizace pro představu klienta a případnou další prezentaci záměru.

Naší prioritou je návrh objektu, ve kterém se lidé cítí dobře a který je funkční !

Další stupně projektové dokumentace vycházejí ze studie a nadefinovaných standardů a splňují legislativní požadavky tak, aby bylo možné projít celým procesem povolování.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Obstaráme souhlasy správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Ty nám potom poslouží pro podání konkrétních žádostí na příslušný úřad.

Jediné, co Vám nezaručíme, je ochrana před nepřejícími sousedy….

REALIZACE STAVBY

Při realizaci stavby Vás nenecháme na holičkách. Připravíme rozpočet s výkazem výměr, který slouží pro kontrolu a financování stavby. Rovněž Vám můžeme pomoci s dořešením některých detailů či změn vyvolaných průběhem výstavby. Je to přece jen složitý organismus s množstvím dodavatelů a vysokým podílem odborné manuální práce a navíc je každá stavba originál.

Posléze Vám můžeme pomoci s přípravou podkladů pro kolaudaci, případně se samotným kolaudačním řízením.

S NÁMI BEZ STAROSTÍ

Umíme projektovat všechny druhy pozemních staveb, ale i kompostárny, sběrné dvory atd. Vždy se snažíme o co nejlepší funkčnost námi navržených staveb, protože nikdo si nechce každý den říkat, že měl něco udělat jinak.

Přihlášení